Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppdatering brand Emilstorp

14 februari, 2017, kl 14:02

Tid för larm

13 februari, 2017, kl 22:09

Plats

Emilstorps industriområde Malmö

Skador

Brandskador i primärdrabbad verkstadslokal

Insatta resurser

Endast 1 station kvar för efterbevakning

Räddningstjänstens insats

Avspärrningarna kring den branddrabbade byggnaden på Emilstorpsgatan i Malmö har nu hävts efter att gasflaskorna i lokalen punkterats genom beskjutning utförd av räddningstjänstens specialutbildade skyttar. Avslutande släckning och efterkontroll kommer att göras av den brinnande lokalen och denna del kommer att hållas fortsatt avspärrad. Vidtagna åtgärder har inneburit att avpärrningstiden förkortats med drygt 10 timmar.  

Samhällspåverkan

Ingen påverkan efter kl 14.40.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12