Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kraftig brand i Vellinge

28 september, 2017, kl 00:07

Tid för larm

27 september, 2017, kl 22:46

Plats

Lindesgården i centrala Vellinge

Skador

U-formad äldre gårdsbyggnad kraftigt brandskadad

Insatta resurser

4 stationer, ca 30 brandmän

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades på onsdagskvällen till Lindesgården i centrala Vellinge och vid framkomst till platsen brann det kraftigt i den gamla korsvirkesbyggnaden med halmtak. Det snabba brandförloppet ledde snabbt till totalskada av den U-formade byggnadskroppen och insatsen inriktades på att skydda kringliggande byggnader. Bevakning kommer att pågår hela natten.

Samhällspåverkan

Rökbeläggning över tätorten Vellinge - allmänheten uppmanad att stänga dörrar & fönster

För mer information

Inre befäl Måns Krook 046-540 51 12