Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gårdsbrand, Fjärdingslöv, Trelleborg

8 augusti, 2017, kl 18:44

Tid för larm

8 augusti, 2017, kl 17:25

Plats

Fjärdingslövs Byaväg, Trelleborg

Skador

Inga personskador rapporterade

Insatta resurser

Släck- och vattenenheter från Trelleborg, Klagstorp, Ö Grevie, Skurup, Svedala, Vellinge och Burlöv (totalt ca 25 bm)

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om brand i ladugårdslänga. Vid framkomst konstaterades fullt utvecklad brand i en kringbyggd gård på Fjärdingslövs Byaväg. Spridningsrisk förelåg till boningshus och till intilliggande sädesfält.

Räddningstjänstenheter från Trelleborg, Klagstorp och Östra Grevie samt vattenenheter från Svedala, Skurup, Vellinge och Burlöv larmades till platsen.

Arbetet inriktades mot att skydda boningshus och begränsa spridning i sädesfältet. I nuläget är tre byggnader/längor utbrunna. Inga personskador har rapporterats.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12