Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i byggnad Boplatsgatan Malmö

14 december, 2017, kl 21:17

Tid för larm

14 december, 2017, kl 20:24

Plats

Boplatsgatan

Skador

Brand i byggnad

Insatta resurser

Styrkor från Malmö, Burlöv och Eslöv

Räddningstjänstens insats

Brand i industribyggnad, brandstyrkor från Malmö, Burlöv och Eslöv på plats. Inriktning begränsa brand- och rökspridning. Oklart vad som brinner, invändig- och utvändig släckinsats pågår.

Uppdatering 21:54 - Branden är släckt, har brunnit i ett servicerum/verkstad. Rökspridning till huvuddelen av byggnaden. Inriktning nu är kontroll av brandspridning och utbredning av rökspridning i byggnaden. Oklar prognos hur länge räddningstjänsten är kvar på plats.Oklara materiella skador på byggnad och inventarier.

Uppdatering 23:10- Insatsen avslutad för räddningstjänstens del, polis spärrar av byggnaden för teknisk undersökning. Bevakning kommer ske under natten. Materiella skador på inventaier, fordon och byggnader, i huvudsak utifrån rökspridning.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12