Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i verkstadsbyggnad, Flyinge

17 november, 2017, kl 04:37

Tid för larm

17 november, 2017, kl 02:53

Plats

Flyinge Kungsgård

Skador

Inga personskador rapporterade.

Insatta resurser

Flertal räddningstjänstenheter.

Räddningstjänstens insats

Väktare på plats ringer in larmet, meddelar att det brinner i en verkstadsbyggnad på Flyinge Kungsgård. Vid framkomst kontateras brand på andra våningen i en friliggande verkstadsbyggnad. Svetsagregat på bottenvåningen kunde snabbt identifieras och föras till säker plats, ej brandpåverkade.

Invändig släckinsats med rökdykare påbörjades omedelbart. Efter att första förstärkningsenhet anlänt påbörjades även utvändig släckinsats med hjälp av höjdfordon.

Byggnaden är friliggande och omfattar ca 15x30 meter. Branden verkar ha startat på andra våningen och inriktningen är att begränsa brandskador till byggnadens andra våning.

Ett stort antal enheter har skickats till platsen:

- Släckenheter från Lund, Eslöv, Revinge/Löberöd, Jägersro och Löddeköpinge.

- Tankbilar från Kävlinge, Veberöd, Hyllie och Askeröd

- Höjdfordon från Lund och Jägersro

- Ledningsresurser från Lund och Hyllie

Prognosen är i nuläget oklar men insatsen förväntas pågå under flertal timmar.

Inga personskador har rapporterats och det finns inga indikationer på att några personer ska ha vistats i lokalerna.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12