Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i skolbyggnad, Limhamnsgårdens allé, Malmö

20 september, 2017, kl 00:21

Tid för larm

19 september, 2017, kl 23:05

Plats

Limhamnsgårdens allé korsningen Krossverksgatan, Malmö

Skador

En lågdel av byggnaden var övertänd vid framkomst och branden har spridit sig till takkonstruktionen.

Insatta resurser

Släckenheter från Hyllie, Jägersro, Centrum samt Burlöv och ledningsenheter från Malmö och Lund

Räddningstjänstens insats

Flertal inringare uppger att det brinner i en fastighet på Limhamnsgårdens allè i Malmö. Vid räddningstjänstens framkomst konstateras att det brinner i en lågdel av en större byggnad där en gymnasieskola finns inhyst. Lågdelen av byggnaden var övertänd och branden hade spridit sig till byggandens takkonstruktion med rökspridning in i lokalerna. Utvändig släckinsats påbörjades omedelbart.

Enheter från Hyllie, Jägersro, Centrum samt Burlöv har larmats till platsen. Delar av byggnaden har satts under övertryck med hjälp av fläktar för att hindra fortsatt brand och rökspridning i byggnaden.

Räddningstjänsten arbetar just nu med eftersläckning och ventilering.Släckningsarbetet beräknas pågå under flera timmar. Pressmedelandet uppdateras löpande då nya uppgifter kommer in.

Uppdatering 01:32:

Gasflaskor finns i byggnadens lågdel och är troligen värmepåverkade. Närområdet har spärrats av med hjälp av polisen. I nuläget är Limhamnsgårdens allé och krossverksgatan avspärrade för trafik samt ett mindre grönområde västerom byggnaden. Gasflaskskjyttar är på väg till platsen från Eslöv.

Uppdatering 05:35:

Gasflaskorna har nu frilagts med hjälp av polisens bepansrade lastmaskin. Gasflaskskjyttarna från Eslöv har beskjutit 1 st acetylenflaska som nu är oskadliggjord. Avspärrningarna är hävda. Branden är släckt och räddningstjänsten kommer nu att lämna platsen.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12