Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i lastbilstrailer/byggnad, Staffanstorp

15 november, 2017, kl 13:31

Tid för larm

15 november, 2017, kl 11:45

Plats

Järnvägsgatan, Staffanstorp

Skador

Inga personskador rapporterade

Insatta resurser

Räddningsenheter från Staffanstorp, Lund och Jägersro samt tankbilar från Veberöd och Svedala.

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om kraftig rökutveckling från en lastbil på Järnvägsgatan. Vid framkomst konstaterades brand på lastbilstrailer samt spridning till takfot på initlliggande byggnad. Byggnaden kunde snabbt utrymmas, inga personskador rapporterade.

En bit in i insatsen upptäcktes 3 st plastfat med brandfarlig vätska på det brandutsatta trailerflaket. Faten var tydligt värmepåverkade och insatsen inriktades då på att kyla faten för att undvika utsläpp samt ev påföljande antändning. Parkeringsplatsen runt byggnaden har därför spärrats av för allmänheten.

Kylning har nu pågått under en tid och byggnaden har kunnat kontrolleras. I nuläget friläggs takkonstruktionen vid takfoten för kontroll. Lokalerna har kontrollerats och de är inte brandpåverkade.

Kyllning av faten pågår fortlöpande, sugbil har rekvirerats till platsen för att suga upp släck/kylvattnet och brunnarna i närheten har tätats.

Samhällspåverkan

Närområdet runt byggnaden har spärrats av (parkeringsplatsen), ingen övrig påverkan för allmänheten i nuläget.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12, Gustaf Sandell