Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i garage uppdaterad

15 april, 2017, kl 22:21

Tid för larm

15 april, 2017, kl 21:46

Plats

von Lingens väg 96 Malmö

Räddningstjänstens insats

Larm om brand i undermarksgarage på von Lingens väg 96 i Malmö. Vid framkomst brann det i garaget samt kraftig rökutveckling från taket. På plats arbetar stationerna Centrum, Jägersro och Hyllie med invändig släckning och ventilering av rök. Branden var vid kl. 22:10 under kontroll och det uppgavs att det brunnit  i ca 5 bilar. När all rök var utventilerad vid 23-tiden visade det sig att det totalt brunnit i 7 bilar. Oklart hur många övriga bilar som fanns i garaget, men samtliga har sannolikt rök och sotskador. Mindre rökskador i angränsande trapphus till bostadshusen uppkom genom otätheter i väggar och genomföringar. Insatsen kommer att avslutas runt midnatt.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12