Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i byggnad, Svedalavägen, Toarp, Malmö

17 juni, 2017, kl 21:05

Tid för larm

17 juni, 2017, kl 20:15

Plats

Svedalavägen, Toarp utanför Oxie, Malmö

Skador

Inga personskador rapporterade

Insatta resurser

Jägersro, Hyllie och Staffanstorp

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om brand i kök i ett flerbostadshus på Svedalavägen i Toarp utanför Oxie, Malmö. Vid framkomst konstaterades rökutveckling från byggnaden och invändig insats påbörjades omedelbart. Personerna som befann sig i byggnaden kunde utrymma själva innan räddningtjänstens framkomst.

Branden i köket kunde snabbt slås ner men det fanns risk för brandspridning till konstruktionen. Arbetet var sedan inriktat på att frigöra väggar och bjälklag i köket för att komma åt eventuell brand i konstruktionen. Branden är nu släckt och kontroll med värmekamera pågår.

Brandskadorna är begränsade till köksutrymmet men rökspridning har skett till andra delar av byggnaden. Det är i nuläget oklart om de boende kan återgå till sina bostäder under kvällen, restvärdesledare som representerar försäkringsbolagen är vidtalad för att hjälpa till med de efterföljande åtgärderna.

Räddningsenheter från Jägersro och Hyllie samt ledningsenhet från Hyllie har varit insatta i arbetet, förstärkningsresurs larmades också från Staffanstorp men kunde vändas innan framkomst.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12, Gustaf Sandell