Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i byggnad Oxie

16 mars, 2017, kl 02:51

Tid för larm

16 mars, 2017, kl 01:57

Plats

Byggnad under uppförande vid Galgebacksvägen i Oxie

Skador

Brand i byggnad som är under uppförande

Insatta resurser

3 stationer plus resurser för avlösning.

Räddningstjänstens insats

Strax efter att räddningstjänsten släckt 5 brinnande bilar på olika ställen längs Panelgatan i Oxie, upptäcktes brand i byggnad under uppförande på en byggarbetsplats i närheten. 3 stationer är engagerade i släckningsarbetet och i nuläget tycks branden vara begränsad till schakt under byggnaden.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12