Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i byggnad i Vellinge

28 augusti, 2017, kl 19:18

Tid för larm

28 augusti, 2017, kl 18:01

Plats

Vellingegården i Vellinge

Skador

Brandskador på tom f.d. lantbruksfastighet

Insatta resurser

3 stationer plus resurser på halvhalt

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades på måndagskvällen till en tom f.d. gårdsbyggnaden i Vellinge där en av ladorna brann kraftigt. En s.k. begräsningslinje upprättades och spridning till övriga delar av byggnaden förhindrades genom denna åtgärd. Eftersläckning och bevakning kommer att pågå större delen av natten. Brandorsaken ej klarlagd. Inga människor eller djur har kommit till skada.

Samhällspåverkan

---

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12