Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand Emilstorpsgatan Malmö

14 februari, 2017, kl 10:53

Tid för larm

13 februari, 2017, kl 22:09

Plats

Emilstorpsgatan Malmö

Skador

Omfattande brandskador i verkstadsbyggnad

Insatta resurser

1 station under tisdagen

Räddningstjänstens insats

P.g.a. risk för exploderande gasflaskor har området runt den brinnande byggnaden spärrats av och prognosen är i nuläget att avspärrningen kommer att hållas fram till kl 00.00. Om prognosen ändras kommer vi med en uppdatering. Just nu arbetar vi med att hitta olika alternativ för att oskadliggöra gasflaskorna.

Samhällspåverkan

Ett område med en radie av ca 200 m runt den branddrabbade byggnaden på Emilsstorpsgatan 21 är avspärrat.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12