Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Villabrand Abbekås

12 maj, 2016, kl 01:44

Tid för larm

11 maj, 2016, kl 23:56

Plats

Sockenvägen 27 Abbekås - Skurups kommun

Skador

Omfattande brandskador på 1,5-plans friliggande villa

Insatta resurser

Stn Skurup, Klagstorp, Östra Grevie & Snårestad plus ledning från Trelleborg

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten bekämpar just nu en brand i en villa i Abbekås och det är oklart om den går att rädda. Enligt uppgift lär branden ha startat i anslutning till några buskar utanför byggnaden men brandorsaken är oklar. Räddningstjänsten kommer att vara på plats under större delen av natten.

Samhällspåverkan

---

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12