Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utsläpp kolmonoxid, Alnarp

1 april, 2016, kl 14:51

Tid för larm

1 april, 2016, kl 11:43

Plats

Lantbruksuniversitetet Alnarp, Lomma

Skador

3 personer införda till sjukhus för kontroll

Insatta resurser

Räddnings- och ledningsenheter från Lomma och Lund

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades till Lantbruksuniversitetet i Alnarp på ett automatiskt brandlarm. Vid framkomst meddelade personal från verksamheten att en flaska med kolmonoxid läckt inne i byggnaden.

Räddningstjänsten säkerställde inledningsvis att byggnaden var helt utrymd. 3 personer som vistats i byggnaden och sannolikt exponerats för ämnet kunde omhändertas av ambulanssjukvården. Därefter påbörjades ventilering av byggnaden samt kontroll med mätinstrument.

Räddnings- och ledningsenheter från Lomma och Lund skickades till platsen samt ambulans och polis.

Räddninsgtjänsten jobbar fortsatt med att ventilera byggnaden som är uppskattningsvis 100x100 m. Personerna som förts in för kontroll har kunnat lämna sjukhuset.

Kolmonoxid

Kolmonoxid i gasform är brandfarligt och giftigt. Symtom vid inanding är yrsel, huvudvärk och illamående som kan leda till andnöd, hjärtpåverkan och medvetslöshet. Symptomen kan komma snabbt. Gasen är smak och luktfri.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12