Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rökutveckling i kraftvärmeverk

17 oktober, 2016, kl 23:25

Tid för larm

17 oktober, 2016, kl 23:16

Plats

Kraftvärmeverket Återbruket, Landbovägen, Lomma

Räddningstjänstens insats

Automatiskt brandlarm på kraftvärmeverket Återbruket i Lomma som visade sig vara brand i bottenaska i pannrummet. Räddningstyrkor från Lomma och Burlöv är på plats och har påbörjat släckning av branden. Man jobbar även med att ventilera ut röken från pannrumsbyggnaden.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12