Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Larm i samband med åska

31 maj, 2016, kl 12:26

Tid för larm

31 maj, 2016, kl 11:21

Plats

Södraöstra Skåne

Skador

Mindre skador i två fastigheter samt större brandskada i en sommarstuga

Insatta resurser

3 stationer plus ledning/insats

Räddningstjänstens insats

Under tisdagsförmiddagen har räddningstjänsten hittils larmats till 3 fastigheter efter att åsknedslag orsakat rökutveckling i byggnader. Vid två olika händelser i Blentarps- respektive Klasördstrakten begränsandes skadorna till byggnadernas elsystem medan en annan händelse i Skillinge ledde till omfattande brandskador i en sommarstuga.    

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12