Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lägenhetsbrand, Köpenhamnsvägen, Malmö

24 maj, 2016, kl 03:31

Tid för larm

24 maj, 2016, kl 02:27

Plats

Köpenhamnsvägen 80, Malmö

Skador

1 person skadad, införd till sjukhus med ambulans.

Insatta resurser

Räddningsenheter från Hyllie, Centrum och Jägersro samt ledningsresurser från Hyllie och Lund

Räddningstjänstens insats

Larm inkom till SOS om brand i lägenhet på Köpenhamnsvägen i Malmö. Vid framkomst konstateras rök på innergården och brand i en lägenhet på bottenvåningen. En person som varit inne i lägenheten anträffas och tas om hand av sjukvården. Rökdykare från station Centrum och Hyllie sätts in för invändig släckinsats i den brandutsatta lägenheten samt kontroll av intilliggande bostäder.

Branden är nu släckt. En person har förts in till sjukhus med ambulans. Intilliggande lägenheter kontrolleras för rökspridning och fastigheten ventileras med hjälp av mekanisk fläkt. Brandskador är begränsat till den brandutsatta lägenheten men viss rökspridning har skett till intilligande lägenheter.

Kontakt med restvärdesledare har initierats och akut restvärdesräddning påbörjats. I nuläget finns inga uppgifter rapporterade om vad som kan ha orsakat branden. Polis finns på plats.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12