Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gasutsläpp Malmö

27 september, 2016, kl 13:28

Tid för larm

27 september, 2016, kl 11:53

Plats

Regnvattengatan/Vattenverksvägen

Skador

Inga människor skadade

Insatta resurser

2 stationer plus ledning

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades under tisdagsförmiddagen till Regnvattengatan/Vattenverksvägen p.g.a. utsläpp från gasledning i anslutning till trottoar. Läckage hade uppstått i samband med borrning och i avvaktan på att gastillförseln stängdes av genom manövrering av gasventiler i närområdet, avspärrades utsläppsplatsen och dess närhet för att förhindra risk för antändning. Eon  på plats för avstängning av gastillförsel och strax innan 13.30 hade gasutströmningen upphört varvid avspärrningar kunde hävas.       

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12