Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Branden i Simrishamn uppdatering

22 december, 2016, kl 11:16

Tid för larm

22 december, 2016, kl 04:45

Plats

Stora Rådmansgatan i Simrishamn

Skador

Tre sammankopplade fastigheter totalförstörda

Insatta resurser

Styrkor från Malmö, Trelleborg, Simrishamn, Ystad och flera deltidsstationer inom Syd Östra Skånes räddningstjänstförbund är på plats. Samt är resurser från Hörby och Veberöd på väg för att ha beredskap om branden skulle sprida sig ytterligare.

Räddningstjänstens insats

Just nu är inriktningen att begränsa spridning och begränsningslinjer har upprättats runt de tre huskroppar som brinner, för att förhindra att branden bryter igenom, framförallt gentemot bostadshusen. Branden är i en stadskräna där det är trångt att komma till vilket försvårar insatsen.

Evakuerade är omhändertagna genom kommunen.

Vi har i nuläget inga uppgifter om var och hur branden har startat. Det kommer genomföras en brandteknisk utredning.

En presskonferens på plats planeras till kl 12, med bland annat infobefäl Joakim Ilmrud. Vid ledningsfordonet på stortorget. 

Samhällspåverkan

Under insatsen används stora mängder släckvatten. Kontakt är etablerad med miljöförbundet för sydöstra skåne samt med VA-verket för att begränsa miljökonsekvenser.Länsar har även lagts ut med hjälp av sjöräddningsverket.

För mer information

Inre befäl, kommunikatör 046-540 51 12