Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand på restaurang i Malmö

25 juni, 2016, kl 06:54

Tid för larm

25 juni, 2016, kl 05:22

Plats

Södra Skolgatan 35 i Malmö

Skador

Restauranglokal drabbad av brand- och rökskador.

Insatta resurser

3 stationer plus ledning.

Räddningstjänstens insats

Efter en natt med många insatser av olika slag (trafikolyckor, bilbränder, utomhusbränder, översvämningar mm) larmades räddningstjänsten till en brinnande restauranglokal på Södra Skolgatan 35 i Malmö. Vid framkomst tog sig rökdykare in i lokalen och släckte en brand varefter ventilering påbörjades. När detta arbete avslutats kommer polisen att spärra av lokalen i avvaktan på brandteknisk undersökning. Inga människor kom till skada och brandorsaken är okänd. 

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12