Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand på hotell Segevång

18 maj, 2016, kl 23:58

Tid för larm

18 maj, 2016, kl 21:45

Plats

Segesvängen Malmö

Skador

Brand har startat på plan 1 på hotellet och spridit sig vidare upp till plan två och tre i en del av bygganden. Branden är nu begränsad till takkonstruktionen i en begränsad del av byggnaden. Byggnaden där branden har startat har omfattande brand och rökskador. Samtliga gäster och personal är evakuerade och förflyttas till annat hotell. Inga rapporterade personskador.

Insatta resurser

Enheter från Malmö, Burlöv, Lund, Klagstorp, Staffanstorp, Svedala och Höör arbetar på plats med släcknings- och ledningsarbete.

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten arbetar med att begränsa branden i takkonstruktionen. Släckningsarbetet sker med hjälp av skärsläckare, dimspik och håltagning i byggnadskonstruktionen. Släckningsarbetet beräknas pågå under ett par timmar framöver.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12