Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i radhuslänga, Svedala

1 augusti, 2016, kl 23:20

Tid för larm

1 augusti, 2016, kl 22:14

Plats

Klockarevägen, Svedala

Skador

Omfattande brand i radhuslänga

Insatta resurser

Svedala, Jägersro, Staffanstorp samt Hyllie

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om brand i radhus på Klockarevägen i Svedala. Vid första räddningsenhets framkomst konstaterades att det brann kraftigt i ett av husen. Radhuslängan består av 4 st hus som är sammanbyggda och branden har spridit sig till hela längan. Det är ännu oklart om någon befunnit sig i byggnaden. Enheter från Svedala, Jägersro, Staffanstorp och Hyllie arbetar med att bekämpa branden, polis och ambulans finns på plats. Insatsen befaras pågå under större delen av natten.

Uppdattering:

Boende i de tre grannhusen i radhuslängan har kontaktats och kunnat lämna sina bostäder oskadda. Det är fortfarande oklart om innehavaren av huset där branden startade finns kvar i byggnaden, detta då det ännu ej varit möjligt att ta sig in i byggnaden pga branden och rasrisk. Enheter på plats kommer att undersöka detta så fort det är möjligt. Risken för brandspridning till andra byggnader i området bedöms nu som låg då brandens intensitet minskat. Boende i området som känner besvär av rök från branden uppmanas att stänga dörrar och fönster samt ventilation.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12