Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i ödehus

16 september, 2016, kl 18:37

Tid för larm

16 september, 2016, kl 17:06

Plats

Ödehus på åkern väster om Olvongatan i Eslöv

Räddningstjänstens insats

Det brinner i ett ödehus väster om Olvongatan i Eslöv. Huset är en äldre gårdsbyggnad som inte är bebodd och som var helt övertänd när räddningsstyrkor från Eslöv kom till platsen. Senare avlöstes Eslöv av räddningsstyrkor från Burlöv som kommer att låta huset brinna ner under bevakning under kvällen. Spridningsrisken ät liten eftersom huset ligger mitt på en åker, röklukt kan dock kännas i Västra delarna av Eslöv under kvällen och natten.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12