Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i torkanläggning, Skönabäck, Skurup

13 maj, 2016, kl 16:02

Tid för larm

13 maj, 2016, kl 14:56

Plats

Skönabäck, Skurup

Skador

Inga personskador har rapporterats

Insatta resurser

Skurup, Veberöd, Klagstorp, Trelleborg, Ystad samt Svedala.

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om brand i byggnad, Skönabäcks gård i Skurup. Vid framkomst konstateras brand i en torkanläggning. Det brinner i den övre delen av torkanläggningen. Initialt sattes en rökdykargrupp in för att genomföra en invändig släckinsats, därefter påbörjades en utvändig läckinsats med hjälp av höjdfordon och skärsläckare.

Det finns risk för spridning till närliggande byggnad och vi arbetar med att få ut halmbalar och arbetsmaskiner därifrån. Släckningsarbetet fortsätter från två håll utifrån och en styrka arbetar med att skydda intilliggande byggnad.

Insatsen beräknas pågå under många timmar.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12