Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i byggnad, Gylle, Trelleborg

12 december, 2016, kl 13:26

Tid för larm

12 december, 2016, kl 12:30

Plats

Gylle Byaväg, Gylle, Trelleborg

Skador

Inga personskador inrapporterade

Insatta resurser

Räddningstjänstenheter från Trelleborg, Klagstorp och Ö Grevie

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om rökutveckling från taket på en fastighet på Gylle Byaväg, Gylle, Trelleborg. Vid framkomst konstateras brand i tak/vind till en sammanbyggd fastighet av parhustyp. Invändig kontroll med rökdykare genomfördes omedelbart för att säkerställa att inga personer fanns kvar i fastigheterna.

Enheter från Trelleborg, Klagstorp och Östra Grevie larmades till platsen samt ledningsresurser från Trelleborg.

Inga personer fanns kvar i fastigheterna och inga personskador har rapporterats. Utvändig släckinsats med skärsläckare och invändig insats med dimspik påbörjad.

UPPDATERING 15:30:

Släckningsarbetet fortsätter, omfattande skador i fastigheten där branden startade. Arbetet är inriktat på att begränsa spridning i den andra fastigheten. I nuläget ingen risk för spridning till någon annan fastighet. Prognos flera timmar.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12