Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i arbetsmaskin

15 september, 2016, kl 14:38

Tid för larm

15 september, 2016, kl 14:32

Plats

Stenbrott utanför Dalby (Önneslöv 141)

Skador

Arbetsmaskin i stenbrottet som börjat brinna. Rökpelaren syntes från stora delar av Lundaslätten. Räddningsstyrkor från Lund och Veberöd arbetade med att släcka branden och kyla maskinen. vid 14.30 var branden släckt.

Insatta resurser

Lund och Vebeöd

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12