Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand förskola Hårds väg

7 juni, 2016, kl 00:34

Tid för larm

6 juni, 2016, kl 23:23

Plats

Törnrosens förskola Hårds väg i Malmö.

Skador

Kraftiga brandskador i förskolebyggnad.

Insatta resurser

4 stationer plus ledning och depå

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten bekämpar just nu en kraftig brand på en förskola på Hårds väg i Malmö. När första räddningsresurserna kom till platsen brann det kraftigt i en byggnadskropp utmed Hårds väg och arbetet inriktas på att förhindra spridning till den andra längan.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12