Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Villabrand, Gärarp, Tomelilla

26 december, 2015, kl 14:51

Tid för larm

26 december, 2015, kl 13:20

Plats

Gärarp, Tomelilla

Skador

Inga personskador rapporterade

Insatta resurser

Enheter från Ystad, Tomelilla, Köpingebro, Glemmingebro, Sjöbo samt Gärsnäs.

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om brand i villa i Gärarp. Vi framkomst konstaterades utbruten brand i villans ovanvåning. Alla personer kunde ta sig ut ur byggnaden på egen hand, enligt uppgift skulle det finnas hundar kvar i huset.

Släck- och tankenheter från Tomelilla, Ystad och Sjöbo, tankenheter från Köpingebro och Glemmingebro samt depåenhet från Gärsnäs skickades till platsen. Invändig och utvändig insats påbörjades omedelbart vid framkomst. Villan är friliggande, en ladugårdsbyggnad ligger ca 25 m från huset. 

Ägare finns på plats. Inga personskador har raporterats, hundarna som befann sig i huset har kommit ut (oklart om de fått i sig rök).

Släckningsarbetet beräknas fortsätta under flera timmar.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12