Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utsläpp kvävgas

4 oktober, 2015, kl 23:55

Tid för larm

4 oktober, 2015, kl 22:52

Plats

Bakom Bauhaus, Nornegatan 8, Malmö

Insatta resurser

Räddningsstyrka från Hyllie samt yttre befäl

Räddningstjänstens insats

Ronderande väktare larmar om att det läcker gas från en uppställd tankbil. Räddningstjänsten kan konstatera vid framkomst att detta stämmer och att tankbilen innehåller flytande kvävgas. Vid närmare undersökning visar det sig att en övertrycksventil på tanken har fastnat i öppet läge. Räddningspersonal lyckas tillsammans med chauffören åtgärda ventilen så att utsläppet stoppar. Kvävgas är inte giftig eller brandfarlig, vanlig luft består till största delen av kvävgas. I flytande form är den dock väldigt kall och kan i slutna utrymmen orsaka kvävning. Räddningstjänstens bedömning är att eftersom utsläppet skedde i det fria så fanns ingen risk för att eventuella personer i området skulle komma till skada.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12