Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utsläpp farligt ämne, Ammoniumnitrat

29 november, 2015, kl 17:09

Tid för larm

29 november, 2015, kl 15:00

Plats

Kantyxegatan, Malmö

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om utsläpp farligt ämne vid en godsterminal på Kantyxegatan i Malmö. Vid framkomst kunde konstateras att en mindre mängd (ca 1 kg) ammoniumnitrat i pulverform har spillt ut från en lastpall. Enheter från station Hyllie och Jägersro samt yttre befäl arbetar med att säkra olycksplatsen och samla upp pulvret som läckt ut. Personlen som arbetar i lokalerna har utrymts och inga personskador har rapporterats. 

Faror för allmänheten: Området är inhägnat och byggnaden utrymd, det bedöms inte föreligga någon risk för allmänheten i detta läge.

Ammoniumnitrat används som konstgödning och är under normala förhållanden stabilt. I höga koncentrationer är ämnet oxiderande och kan vid kontakt med vissa brännbara ämnen eller oxidationsmedel självantända eller explodera. Vid brand bildas nitrösa gaser.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12