Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stormen Gorm

29 november, 2015, kl 23:00

Tid för larm

29 november, 2015, kl 22:00

Plats

Lund, Kävlinge, Eslöv, Malmö, Svedala, Trelleborg, Skurup, Lomma, Staffanstorp

Skador

Stormen Gorm har nu dragit in över Skåne och räddningscentralen har hittills fått in ett 20-tal ärenden om skador från stormen. Skadorna består av lösa byggnadsdelar och byggnadsmaterial samt nedfallna lyktstolpar och träd. Även en vattenskada till följd av vattenståndet kar inkommit. Inga personskador har hittills rapporterats.

Insatta resurser

Räddningsresurser från resp. kommun larmas för bedömning och omedelbara åtgärder för att förhindra vidare skador. Enheter från samtliga drabbade kommuner arbetar för närvarande med stormrelaterade ärenden.

Räddningstjänstens insats

I det akuta skedet försöker räddningtjänsten att spärra av drabbade områden och säkra lösa föremål för att hindra att följdskador uppstår.

Räddningscentralen prioriterar kontinuerligt inkommande ärenden så att resurser finns tillgängliga om allvarliga händelser skulle uppstå. Vid hög belastning kommer räddningtjänsten inte att ha möjlighet att hjälpa samtliga drabbade. Försök i möjligaste mån att hantera era skador själva. Informera alltid ert försäkringsbolag vid skador på er fastighet.

Risk finns för flygande föremål, var försiktiga om ni måste ta er ut i stormen.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12