Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Misstänkt föremål, Malmö (Uppdaterad)

24 juni, 2015, kl 11:18

Tid för larm

24 juni, 2015, kl 01:10

Plats

Norrbäcksgatan, Malmö

Insatta resurser

Enheter från Malmö och Lund

Räddningstjänstens insats

Strax efter kl 01:00 inkom en begäran till räddningstjänsten om assistans från polisen i samband med att ett misstänkt föremål anträffats i ett garage på Norrbäcksgatan i Malmö.

Föremålet har bedömts som farligt av polisen och bombtekniker har begärts till platsen. Med anledning av detta har räddningstjänsten i samråd med polisen beslutat att utrymma fastigheterna i anslutning till platsen som en säkerhetsåtgärd. Utrymningen verkställs av polisen. Malmö stad håller på att öppna upp Kroksbäcksskolan för att kunna ta emot de boende.

Räddningstjänsten har släck-, vatten- och ledningsenheter på plats. Insatsen är inriktad på att samverka med polisen och se till att de boende kan utrymma fastigheten på ett säkert sätt. Polisen arbetar med att fastställa föremålets farlighet och det finns för närvarande ingen prognos för när de boende kan återvända till sina bostäder.

UPPDATERING Det farliga föremålet i garaget i Malmö har säkrats av polisen. De boende som utrymts har nu kunnat återvända till sina bostäder.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12