Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Källarbrand

24 juni, 2015, kl 13:52

Tid för larm

17 januari, 2015, kl 01:20

Plats

Censorsgatan 3

Skador

inga

Insatta resurser

Samtliga Malmöstationer

Räddningstjänstens insats

Brand i flertal bilar med kraftig rökspridning i underjordsgarage.

Samhällspåverkan

Släckning samt ventilering pågår

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12