Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Gasutsläpp Eslöv

23 juni, 2015, kl 16:33

Tid för larm

23 juni, 2015, kl 16:32

Plats

Vindelvägen Eslöv

Skador

Inga

Insatta resurser

Stn Eslöv + yttre befäl

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades kl 10.11 på tisdagsförmiddagen till Vindelvägen i östra delen av Eslöv sedan gasledning skadats i samband med grävningsarbete. När räddningstjänsten kom på plats ca 5 minuter efter larm bekräftades utsläpp och avspärrning av närområdet utfördes. Den kraftiga vinden innebar dock att gasen späddes ut snabbt. Räddningstjänsten stängde i samverkan med Eon avstängningsventil på ledningen och kl 10.32 förklarades insatsen avslutad varefter Eon tillsåg att ledningen återställdes och drabbade kunder informerades.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12