Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i tåg

24 juni, 2015, kl 13:22

Tid för larm

20 februari, 2015, kl 14:54

Plats

Bangården intill Centralstationen i Malmö

Skador

Inga rapporterade

Insatta resurser

Enheter från Malmö

Räddningstjänstens insats

Larm inkom till SOS om en mindre brand på Bangården i Malmö. Därefter uppgavs det att branden var under ett tåg utan passagerare som stod uppställt. Branden tilltog och efter att trafikledningen utfört trafikstopp kunde räddningstjänsten närma sig tåget, släcka branden och kontrollera spridningen. Branden är nu under kontroll och ingen rök är synlig. Tåget är brandskadat under och rökskadat i kupén och räddningstjänstarbetet kommer att pågå någon timme till.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12