Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i spannmålstork

24 september, 2015, kl 10:38

Tid för larm

24 september, 2015, kl 09:44

Plats

Vidarp, norr om Rydsgård, Skurups kommun

Insatta resurser

Räddningsstyrkor från Skurup, Anderslöv, Klagstorp samt befäl från Trelleborg

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om brand i en spannmålstork på Vidarps gård, norr om Rydsgård. Räddningsstyrkor från Skurup var först på plats och kunde konstatera att det var en glödbrand inne i spannmålstorken, men att den inte hotar att sprida sig till intilliggande silo eller byggnader. Räddningstjänsten arbetar just nu med att försöka släcka branden och tömma torken på spannmål och glödhärdar. Insatsen beräknas pågå ytterligare några timmar.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12