Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i radhuslägenhet, Sjöbo

27 november, 2015, kl 23:05

Tid för larm

27 november, 2015, kl 21:30

Plats

Sjöbo

Skador

1 person ådragit sig lättare brännskador på händerna

Insatta resurser

Släckenheter från Sjöbo, Vollsjö, Lövestad, Ystad och Veberöd

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om brand i lägenhet i Sjöbo. Vi framkomst konstaterades fullt utvecklad brand i en radhuslägenhet. Alla personer kunde ta sig ut ur byggnaden på egen hand, en person har ådragit sig lättare brännskador på händerna.

Släckenheter från Sjöbo, Ystad, Lövestad, Vollsjö och Veberöd skickades till platsen. Utvändig och invändig insats genomfördes mot startlägnheten samt insats mot taket. Branden kunde begränsas till startlägenheten som är totalskadad. Ingen brandspridning har skett till intilliggande lägenheter. 

Branden är släckt och kontroll av vindsutrymmen har genomförts. Fastighetsrepresentant har begärts till platsen.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12