Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i ladugård, Sjöbo

23 juni, 2015, kl 16:31

Tid för larm

11 april, 2015, kl 11:57

Plats

Fränninge i Sjöbo kommun

Skador

Inga rapporterade

Insatta resurser

Resurser från Vollsjö, Lövestad, Bjärsjöladugård,Sjöbo, Äsperöd, Klasaröd, Andarum, Tomelilla, Staffanstorp, Hörby och Ystad

Räddningstjänstens insats

Samtal inkom till SOS om brand i taket på en ladugård. Vid räddningstjänstens ankomst konstaterades att ladugårdsbyggnaden var helt övertänd och risk fanns för spridning till boningshus. Räddningstjänsten inriktade sig på att begränsa branden till ladugården och detta lyckades och boningshuset var därmed räddat.
Fortsatt arbete pågår med släckning av ladugårdsbyggnaden och detta beräknas pågå ytterligare ett par timmar.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12