Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i byggnad, Trelleborg

23 juni, 2015, kl 16:28

Tid för larm

13 april, 2015, kl 20:00

Plats

Lyckebovägen, Holmanäs, Trelleborg

Skador

Inga rapporterade

Insatta resurser

Trelleborg, Ö Grevie, Klagstorp

Räddningstjänstens insats

Larm inkom om brand i kringbyggd gård på Lyckebovägen i Trelleborg. Vid framkomst konstateras att det brinner i den östra delen av en gårdslänga och att det slog ut lågor genom taket.

Släckresurser från Trelleborg, Östra Grevie och Klagstorp samt ledningsenheter från Trelleborg skickades till platsen.

En invändig släckinsats genomfördes med två rökdykargrupper. Därefter övergick arbetet till att släcka glödbränder i takkonstruktionen

Samhällspåverkan

Arbetet är nu inriktat på att frilägga delar av takkonstruktionen för kontroll och släckning av glödbränder. Parallellt med detta genomförs akut restvärdesräddning och ventilering. Enrestvärdesledare är tillkallad för att hjälpa till med försäkringsfrågor

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12