Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand Amiralen Malmö

23 juni, 2015, kl 15:33

Tid för larm

30 april, 2015, kl 02:43

Plats

Amiralen restaurang - Amiralsgatan Malmö

Skador

Inga

Insatta resurser

4 stationer plus ledningsenheter

Räddningstjänstens insats

Räddningstjänsten larmades tidigt på torsdagsmorgonen till nöjespalatset Amiralen i Malmö sedan uppringare ringt SOS kl 02.43 p.g.a. brand i entrén.
Resurser från 4 stationer larmades till platsen och när station Centrum som första station på plats, endast några minuter efter larm, bekräftades brand i anslutning till entrén till restaurangen. Ett snabbt släckingripande bidrog till att brandspridning kunde förhindras och brandskadorna begränsades till ett mindre område kring entrén. Efter uppföljande kontroll och ventilering av lokalerna initierades restvärdeinsatser i syfte att begränsa följdskadornas omfattning.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12