Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Brand i avfallsupplag

10 augusti, 2015, kl 15:03

Tid för larm

23 juli, 2015, kl 03:22

Plats

Spillepeng norr om Malmö

Insatta resurser

I nuläget har Sysav tagit över

Räddningstjänstens insats

Under natten har det brunnit i avfall på Sysavs anläggning på Spillepeng utanför Malmös norra hamnområde. Sysav har själv tagit över ansvaret för avslutande släckning och bevakning, men lukt till följd av rökutvecklingen kan komma att påverka omgivningen under lång tid framöver.

För mer information

Inre befäl 046-540 51 12