Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exteriör Station Veberöd

Station Veberöd

Veberöds brandstation är deltidsstation med en styrkeledare och fyra brandmän i beredskap. Deltidspersonalen har ett annat jobb som huvudsysselsättning. De larmas via personsökare och har en utryckningstid på fem minuter.

Styrka: 1 + 4, 18 deltidsanställda fördelade på 3 grupper, varav 3 styrkeledare, 14 brandmän och 1 platschef/styrkeledare.

Yrkesgrupper: Här finns bland annat lärare, blomsterhandlare, försäkringstjänsteman, fastighetsmäklare med flera.   

Specialområde: Tankbil, båt.

Kontakt

Postadress:
Räddningstjänsten Syd Station Veberöd
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 24, Veberöd

Telefon: 046-540 46 00 (växel)