Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Veberöd.jpg

Station Veberöd

Veberöds brandstation är deltidsstation med en styrkeledare och fyra brandmän i beredskap. Deltidspersonalen har ett annat jobb som huvudsysselsättning. De larmas via personsökare och har en utryckningstid på fem minuter.

I Veberöd bor 4 758 invånare (2014-12-31) och tillhör Lunds kommun. 

Styrka: 1 + 4, 18 deltidsanställda fördelade på 3 grupper, varav 3 styrkeledare, 14 brandmän och 1 platschef/styrkeledare.

Yrkesgrupper: Här finns bland annat lärare, blomsterhandlare, försäkringstjänsteman, fastighetsmäklare med flera.   

Specialområde: Tankbil, båt.

Kontakt

Postadress:
Räddningstjänsten Syd Station Veberöd
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Norra Järnvägsgatan 24, Veberöd

Tel: 046-540 48 73