Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Rosengård.jpg

Station Rosengård

Station Rosengård var en station för möten, utbildning och projekt.

Räddningstjänsten Syd lämnade station Rosengård i slutet av 2015.

På station Rosengård fanns tidigare Malmö Frivilliga Brandkår. De har numera lokaler på station Centrum.