Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Station Marieholm

Station Marieholm

Station Marieholm bemannas av Marieholms räddningsvärn vilket bemannas av Marieholms frivilliga brandkår. Räddningsvärnet består av en platschef och tio räddningsvärnsmän.

Räddningsvärnet i Marieholm fungerar som ett operativt räddningsvärn och kan vid behov användas till exempelvis följande arbetsuppgifter:

• Trafikolycka, spärra av och påbörja första hjälpen
• Brand/olycka, förbereda för larmade förstärkande enheter
• Brand, eftersläckning och bevakning
• Brand, brandvattenförsörjning
• Brand, utvändig släckning/begränsning (ej rökdykning)
• Sjukvårdslarm, påbörja första hjälpen (basal akutsjukvård)
• Översvämning, länspumpning
• Information till allmänheten

Kontakt

Postadress: Räddningstjänsten Syd
Station Marieholm
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Kvarngatan 4, Marieholm