Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Marieholm_870.jpg

Station Marieholm

Station Marieholm bemannas av Marieholms räddningsvärn vilket bemannas av Marieholms frivilliga brandkår. Räddningsvärnet består av en platschef och tio räddningsvärnsmän.

Räddningsvärnet i Marieholm fungerar som ett operativt räddningsvärn och kan vid behov användas till exempelvis följande arbetsuppgifter:

• Trafikolycka, spärra av och påbörja första hjälpen
• Brand/olycka, förbereda för larmade förstärkande enheter
• Brand, eftersläckning och bevakning
• Brand, brandvattenförsörjning
• Brand, utvändig släckning/begränsning (ej rökdykning)
• Sjukvårdslarm, påbörja första hjälpen (basal akutsjukvård)
• Översvämning, länspumpning
• Information till allmänheten

Kontakt
Postadress: Räddningstjänsten Syd
Station Marieholm
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Kvarngatan 4, Marieholm