Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Lund.jpg

Station Lund

1992 stod Brandstationen i Lund klar med rökövningshus och civilförsvarsförråd. Strax därefter invigdes också den nya räddningscentralen. Stationen är ritad av arkitekten Olof Meiby.

Avsikten var, enligt arkitekten, att skapa korta inre avstånd, en god överblickbarhet samt en upplevelse av tyngd och kraft. Valven på fasaden vid det gamla snickeriet hämtade sin inspiration från den gamla stationen på Kävlingevägen. Stor vikt lades på att hämta in och arbeta igenom synpunkter från stationens fyra arbetslag.  

Känslan av kraft och tyngd samt byggnadens tydliga gestaltning som brandstation är något som säkert alla besökare upplever. Både invändigt och utvändigt är stationen utsmyckad med konst utvald av bland annat konsthallschefen i Lunds kommun.  

Vid ett besök så ta tillfället i akt att försöka hitta den rostfria handen och foten vid entrén i Ann Ponténs tolkning av Botticellis klassiska tavla. Temat är de fyra elementen som ska avspegla brandväsendets långa tradition. I Lund bedrivs nu ett utvecklingsarbete för att öppna upp stationen för alla.  

Vi som jobbar i Lund
I Lund jobbar cirka 60 medarbetare varav drygt 40 är brandmän/styrkeledare. 1 yttre befäl utgår härifrån. Den operativa styrkan är bemannad med 1 insatschef, 1 styrkeledare samt 6 brandmän dygnet runt. 

Förbundsledningen är placerad i Lund och vi har en servicegrupp från Lunds kommun som hjälper oss att ordna fika och lite städning.   På stationen finns förbundets förråd, slangtvätt och tung räddning. Här finns också en verkstad för att till exempel kunna ta hand om nya bilar.    Lokalerna i Lund delas med ambulansen (Samariten).  

Station Lund utför Rsyds uppdrag när det gäller organtransporter.  

Brandstation för alla
Brandstation för alla (BFA) är ett projekt med målet att vi vid projekttidens slut år 2015 ska vara 3 numerärt jämställda arbetslag av 5 möjliga. Vi arbetar därför med att förbättra metod och teknik, skapa intresse för att kvinnor ska söka till SMO-utbildningen, attityder och inställning till jämställdhetsfrågor. Det handlar helt enkelt om att förbereda organisationen så att vi har fler kvinnor i operativ tjänst.

Kontakt
Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Lund
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Glimmervägen 12 A, Lund

Tel: 046-540 46 00


Leveransadress för bud, gods och dylikt:
Skiffervägen 2
224 78 Lund