Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Station Lund alla fordon 1 870.jpg

Distrikt Lund

1992 stod Brandstationen i Lund klar med övningsfält, rökövningshus och civilförsvarsförråd. Strax därefter invigdes också den nya räddningscentralen som larmade ut räddningstjänsten i Lund på räddningsuppdrag. Sedan många år tillbaka finns räddningscentralen (SOS) på brandstation Hyllie i Malmö.

På station Lund jobbar cirka 70 medarbetare varav drygt 40 är brandmän/styrkeledare. Distriktschefen ansvarar för den operativa personalen och dess verksamhet. Funktionschefen för tillsyn ansvarar för den förebyggande personalen och dess verksamhet. Operativt är vi dygnet runt bemannande med 1 yttre befäl, 1 styrkeledare och 6 brandmän.

Våra operativa särskilda förmågor på station Lund är:

  • Tung räddning
  • Farliga ämnen (kem)
  • MILAN-räddning på hög höjd
  • Organtransporter

Förbundsledningen med förbundsdirektör för Räddningstjänsten Syd är också placerad i Lund. Så även en del av förbundets ekonomi, HR och kommunikationsfunktioner. På stationen finns även förbundets förråd, slangtvätt och bilverkstad. Vi har också en servicegrupp från Lunds kommun. Lokalerna i Lund delas med ambulansen (Samariten). 

Stationer
Förutom heltidsstationen i Lund finns det även två deltidsstationer inom distrikt Lund, i Genarp och Veberöd. Distriktschefen ansvarar för verksamheten, på respektive deltidsstation finns även en platschef som leder det lokala arbetet.

I Genarp och Veberöd finns alltid 1 styrkeledare och 4 brandmän i beredskap.

Läs mer om Genarp

Läs mer om Veberöd

 

Kontakt distrikt Lund
Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Lund
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Glimmervägen 12 A, Lund

Tel: 046-540 46 00

Leveransadress för bud, gods och dylikt:
Skiffervägen 2
224 78 Lund

 

Kuriosa
Stationen är ritad av arkitekten Olof Meiby. Avsikten var, enligt arkitekten, att skapa korta inre avstånd, en god överblickbarhet samt en upplevelse av tyngd och kraft. Valven på fasaden vid det gamla snickeriet hämtade sin inspiration från den gamla stationen på Kävlingevägen. Stor vikt lades på att hämta in och arbeta igenom synpunkter från stationens fyra arbetslag

Både invändigt och utvändigt är stationen utsmyckad med konst utvald av bland annat konsthallschefen i Lunds kommun.  

Vid ett besök så ta tillfället i akt att försöka hitta den rostfria handen och foten vid entrén i Ann Ponténs tolkning av Botticellis klassiska tavla. Temat är de fyra elementen som ska avspegla brandväsendets långa tradition.