Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exteriör Station Löddeköpinge

Station Löddeköpinge

Här arbetar brandmän, styrkeledare, brandinspektörer, instruktörer, brandingenjörer och distriktschef.

Kävlinge räddningskår var kommunens räddningstjänst innan den 2006 blev en del av Räddningstjänsten Syd.

Alla medarbetare driver ett aktivt förebyggande arbete för att färre olyckor ska ske. Detta görs genom olika aktiviteter som till exempel tillsyn, utbildningar, bjuder in skolor på studiebesök och arrangerar informationsarrangemang.

Tillsammans med kommunen, polisen och andra organisationer arbetar vi varje dag för ett än tryggare samhälle.  

Den operativa heltidsstyrkan är bemannad med 1 styrkeledare och 4 brandmän dygnet runt. I tillägg till det förebyggande arbetet ägnar den operativa styrkan sig också åt övningar och orienteringar.  

I Kävlinge kommun finns även en deltidsstation. Brandmännen i deltidsstyrkan har ett annat jobb som huvudsysselsättning. De larmas via personsökare och har en utryckningstid på sex minuter. 

Lokalerna i Löddeköpinge delas med ambulansen. 

Specialresurs

På Löddeköpinge brandstation finns två specialresurser. Dels slangcontainern som hör till SMC-organisationen (storskalig släckutrustning) och dels en saneringscontainer för personsanering vid större kemolyckor.  

Kontakt

Postadress:
Räddningstjänsten Syd Löddeköpinge brandstation
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Fågel Fenixväg 5, Löddeköpinge

Telefon: 046-540 46 00 (Växel)

Vill du låna flytväst ringer du 046-5404864.