Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exteriör Station Revinge

Station Löberöd/Revinge

I Löberöd/Revinge stationsområde finns två deltidsstationer med en styrkeledare och fyra brandmän i beredskap. Deltidspersonalen har ett annat jobb som huvudsysselsättning. De larmas via personsökare och har en utryckningstid på fem minuter.

Löberöd har 2500 invånare (2010-12-31) och tillhör Eslövs kommun, Revinge/Södra Sandby har 6780 invånare (2014-12-31)och tillhör Lunds kommun och ingår i Räddningstjänsten Syd. Den nya brandstationen i Löberöd invigdes 2011.

Personal

 
Styrka: 1+2+2, fördelat på fyra grupper varav 5 styrkeledare ,24 brandmän och 1 platschef/styrkeledare. 

Specialområde

 
FIP (första insatsperson/befäl) Eget mindre fordon
Flexibel enhet (mindre brand/räddningsfordon) alternativ släckutrustning (Firefox).

Kontakt

Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Löberöd
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress Löberöd:
Löparegatan 1, Löberöd

Besökaadress Revingeby:
Krankesjövägen, Revingeby

Exteriör Station Löberöd