Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exteriör Station Jägersro

Station Jägersro Malmö

Jägersro brandstation stod klar 1986 och ersatte då stationerna Bulltofta och Heleneholm. Distriktet omfattar både stadsmiljö med bland annat Rosengård och Fosie samt landsbygd. Distriktet gränsar till kommunerna Svedala, Vellinge och Staffanstorp.

Minimistyrkan för distriktet är 1 styrkeledare och 6 brandmän som bemannar en släckbil (261-1210) och ett höjdfordon (261-1230). 

Distriktet har även särskild förmåga, utrustning och fordon inom följande områden:
Tung Räddning med lastväxlarenhet och räddningscontainer (261-1360), vilket innebär att Jägersros personal alltid ska larmas till olyckor där lastbilar, bussar eller tågtrafik är inblandad. Distriktet larmas även vid kollaps av byggnad.

Arbete på hög höjd vilket innebär att personalen är specialutbildad i att livrädda på hög höjd med MILAN-räddningsutrustning samt kunna genomföra håltagning med räddningssågar från höjdfordon.

Skärsläckarenhet (261-1260) finns också som alternativ vid bränder i byggnader och samtlig personal är utbildade skärsläckaroperatörer.

Distrikt Jägersro har även kompetens för skyddsjordning på järnväg och ingår också i SMC-organisationen med uppgift kylning vid insatser i oljehamnen. 

Kontakt

Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Jägersro
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Amiralsgatan 110 B-E, Malmö

Telefon: 046-540 46 00 (Växel)