Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Jägersro.jpg

Station Jägersro Malmö

Jägersro brandstation stod klar 1986 och ersatte då stationerna Bulltofta och Heleneholm. Distriktet omfattar både stadsmiljö och landsbygd, och det gränsar till kommunerna Svedala, Vellinge och Staffanstorp.

Minimistyrkan för distriktet är 1 styrkeledare och 6 brandmän som bemannar en släckbil (261-1210) och ett höjdfordon (261-1230). På stationen finns även ett depåfordon (261-1590), tre personbilar samt en motorspruta.

Distriktet har specialinriktning för:
Tung Räddning, vilket innebär att Jägersros personal alltid ska larmas till olyckor där lastbilar, bussar eller annan tung trafik är inblandad. 261-1210 är därför utrustad med en arbetsplattform, extra klippverktyg samt Paratechstöttor för tunga fordon.
Arbete på hög höjd, stationens höjdfordon är det enda i förbundet med arbetsplattform. 261-1230 har dessutom skärsläckarutrusning samt räddningssågar och fallskyddstrustning.
Stationen har även kompetens för skyddsjordning på järnväg.  

Jägersro ingår även i SMC-organisationen med uppgift kylning vid insatser i oljehamnen. 

Kontakt
Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Jägersro
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Amiralsgatan 110, Malmö

Tel: 046-540 46 00 (Växel)