Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Exteriör Station Hyllie

Station Hyllie Malmö

Hyllie är en av Räddningstjänsten Syds sex heltidsstationer, placerad i sydvästra Malmö. Brandstationen delar byggnad med SOS Alarm. Distriktet servar runt 100 000 invånare och består av stadsdelarna Limhamn/Bunkeflo, Hyllie och delar av Fosie.

Hyllie brandstation driftsattes 1996 och ersatte Limhamns brandstation (1901- 1996) med nya större lokaler, en bättre geografisk placering till Öresundsförbindelsen, närmre Inre- och Yttre Ringled och nya bostads- och affärsområdet Hyllievång.

Här arbetar brandmän, styrkeledare, yttre befäl, inre befäl, ledningsoperatörer, larmbefäl, brandinspektörer, instruktörer (utbildare) och distriktschefen för Hyllie.  

Inre befäl, Räddningstjänsten Syds räddningsledare, leder räddningsinsatser både inom och utanför förbundets insatsområde från räddningscentralen på Hyllie brandstation. Här hanteras även utlarmningen av resurser till olyckor i område syd. Detta sker genom att Räddningstjänsten Syds ledningsoperatör och larmbefäl medlyssnar på inkomna 112-samtal (räddningstjänstärenden) och bedömer vilka enheter som ska larmas.  

Ett av Rsyds yttre befäl är placerad på Hyllie brandstation med Malmö som primära utryckningsområde. Yttre befäl leder insatsen på skadeplats då ett större lednings- och samordningsbehov finns.  

Operativ förmåga

Utryckningsstyrkan på Hyllie består av 1 yttre befäl, 1 styrkeledare och 6 brandmän dygnet runt, 365 dagar om året.  

Specialisering – Farliga ämnen

Hyllie har som enda station inom Rsyd förmågan att kemdyka i helkapslad kemskyddsdräkt. På brandstationen finns utrustning och kompetens för att hantera kemikalieolyckor. Delar av den regionala kemförmågan i Skåne finns här i form av specialfordon, utrustning och kemdykare.  

Hyllie har också en RIB-båt för att kunna lägga ut länsor i oljehamnen vid till exempel ett oljeutsläpp. En RIB-båt är en hybrid mellan en vanlig båt och en gummibåt. RIB-båten ägs till hälften av CMP (Copenhagen Malmö Port).

Kontakt
Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Hyllie
Box 4434
203 15 Malmö

Besöksadress: Annetorpsvägen 4, Malmö

Telefon: 046-540 46 00 (växel)