Use Google to translate this website

We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Bild för - Genarp nya.jpg

Station Genarp

Genarps station är en deltidsstation med en styrkeledare och fyra brandmän i beredskap. Deltidspersonalen har ett annat jobb som huvudsysselsättning. De larmas via personsökare och har en utryckningstid på fem minuter.

I Genarp bor 2 850 invånare (2014-12-31) som tillhör Lunds kommun.

Styrka: 1 + 4, 18 deltidsanställda fördelade på 3 grupper, varav 3 styrkeledare, 14 brandmän och 1 Platschef/styrkeledare.

Yrkesgrupper: Här finns bland annat lärare, smeder och elektriker.   

Specialområde: Slangjeep, djurräddning. Ungdomsbrandkår.

Kontakt

Postadress: Räddningstjänsten Syd Station Genarp Box 4434 203 15 Malmö

Besöksadress: Omvägen 13, Genarp

Tel: 046-540 48 71